Tác phẩm giả tưởng lấy bối cảnh năm 1960

  • Wiki

    BioShock

    BioShock Nhà phát triển Irrational Games (Windows, Xbox 360) Digital Extremes (PlayStation 3) Feral Interactive (Mac OS X) Demiurge Studios…

    Read More »
Back to top button