Tachyons

  • Wiki

    Tachyon

    Hạt tachyon (tiếng Hy Lạp: ταχύς, takhus, “nhanh”, “tốc” + ιων, iōn, “động tử”) là một hạt hạ nguyên tử…

    Read More »
Back to top button