Tầng ứng dụng (Bộ giao thức Internet)

 • Wiki

  NTP

  NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng…

  Read More »
 • BGP

  BGP, viết tắt của từ tiếng Anh Border Gateway Protocol, là giao thức tìm đường nòng cốt trên Internet. Nó…

  Read More »
Back to top button