Tạp chí manga nguyệt san Nhật Bản

  • Wiki

    Animage

    Animage Bìa của ấn bản Voice Animage. Cựu tổng biên tập Kobayashi HideakiWatanabe Takashi Phát hành lần đầu 1994 Công ty Tokuma Shoten…

    Read More »
Back to top button