Tập đoàn kinh doanh

 • Wiki

  Yum! Brands

  Yum! Brands, Inc. Loại hình Public (NYSE: YUM) Thành lập 1997 với tên Tricon Global Restaurants, Inc.2002 – Đổi tên, sáp…

  Read More »
 • Wiki

  WarnerMedia

  Warner Media, LLC Loại hình Công ty con Ngành nghề Tập đoàn truyền thông Thành lập Hợp nhất giữa Time…

  Read More »
 • Wiki

  Google

  Bài này viết về công ty. Đối với công cụ tìm kiếm, xem Google Tìm kiếm. Đối với các mục…

  Read More »
Back to top button