Tập đoàn Viễn thông Quân đội

 • Wiki

  Câu lạc bộ bóng đá Viettel

  Đối với các định nghĩa khác, xem Viettel (định hướng). Viettel Tên đầy đủ Câu lạc bộ bóng đá Viettel…

  Read More »
 • Wiki

  Unitel

  Unitel Ngành nghề Viễn thông Thành lập Tháng 10, 2009 (2009-10) Trụ sở chính Vientiane Website www.unitel.com.la Unitel là một nhà…

  Read More »
 • Wiki

  Movitel

  Movitel Bản đồ các quốc gia có đầu tư của Viettel Đầu tư thế giới của tập đoàn Viettel(tháng 6/2018)…

  Read More »
 • Wiki

  Natcom

  Natcom Loại hình S.A Ngành nghề Viễn thông Thành lập 7 tháng 9, 2011 (2011-09-07) Trụ sở chính Port-au-Prince Website natcom.com.ht…

  Read More »
 • Wiki

  Bitel

  Bitel Ngành nghề Viễn thông Thành lập 15 tháng 10, 2014 (2014-10-15) Trụ sở chính Peru Website bitel.com.pe Bitel là một…

  Read More »
 • Wiki

  Telemor

  Telemor Ngành nghề Viễn thông Thành lập Tháng 7, 2013 (2013-07) Trụ sở chính Đông Timor Website telemor.tl Telemor là nhà…

  Read More »
 • Wiki

  Metfone

  Metfone Ngành nghề Viễn thông Thành lập 2009 (2009) Trụ sở chính Phnom Penh Website metfone.com.kh Metfone là một nhà mạng…

  Read More »
 • Wiki

  Viettel Tanzania

  Viettel Tanzania Limited (Halotel) Loại hình Công ty đại chúng Ngành nghề Viễn thông Thành lập Ngày 15 tháng 10…

  Read More »
Back to top button