Tập đoàn

  • Keiretsu

    Keiretsu (tiếng Nhật: 系列, âm Hán Việt: hệ liệt, có nghĩa đen là hệ thống dây chuyền hoặc chuỗi) là…

    Read More »
Back to top button