Tập luyện kiếm ở Nhật Bản

  • Wiki

    Bokken

    Một số loại bokken Một bokken (木剣 (mộc kiếm), bok(u), “gỗ”, và ken, “kiếm”?) (hoặc bokutō (木刀 (mộc đao), bokutō?), như được…

    Read More »
Back to top button