Tàu của Cảnh sát biển Việt Nam

 • Wiki

  CSB-8005

  CSB-8005 Lịch sử Việt Nam Tên gọi CSB-8005 Hãng đóng tàu Tổng công ty Sông Thu Hạ thủy 30 tháng…

  Read More »
 • Wiki

  CSB-8002

  CSB-8002 Lịch sử Việt Nam Tên gọi CSB-8002 Hãng đóng tàu Tổng công ty Sông Thu Hạ thủy 4 tháng…

  Read More »
Back to top button