Wiki

Thanh Lâm (huyện)

Các nghĩa khác, xem bài Thanh Lâm.

Thanh Lâm là tên gọi của một huyện đã từng tồn tại trong lịch sử Việt Nam kể từ thời thuộc Minh (1407-1427). Theo Đồng Khánh dư địa chí soạn thời nhà Nguyễn, phần chép về tỉnh Hải Dương, trang 110 thì khi đó huyện Thanh Lâm thuộc về châu Nam Sách, phủ Lạng Giang. Trước đó, trong thời Trần vùng đất này thuộc về Bàng Châu. Đầu thời Lê tới thời Nguyễn vẫn giữ tên gọi huyện Thanh Lâm thuộc phủ Nam Sách. Thời Thành Thái, năm 1893 cắt một phần của huyện Chí Linh cũ ở phía nam sông Kinh Thầy giao cho huyện này quản lý (3 tổng An Hộ, An Điền và Cao Đôi). Sau năm 1898 bỏ cấp phủ, huyện Thanh Lâm do phủ Nam Sách kiêm lý đổi làm huyện Nam Sách. Khu vực này hiện nay là huyện Nam Sách và một phần thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương.

Thời Đồng Khánh, địa hạt của huyện này phía đông giáp huyện Chí Linh, phía tây giáp huyện Lang (Lương) Tài tỉnh Bắc Ninh, phía nam giáp hai huyện Thanh Hà và Cẩm Giàng, phía bắc giáp huyện Chí Linh. Đông tây cách nhau 16 dặm. Nam bắc cách nhau 11 dặm. Ruộng đất: 21.595 mẫu 7 sào 14 thước 8 tấc 1 phân.

Phân chia hành chính


Huyện Thanh Lâm trong thời Nguyễn tới thời vua Đồng Khánh bao gồm 12 tổng và 82 xã thôn như sau:

 • Tổng An Trú (Yên Trụ): 5 xã
  • Xã An Trú
  • Xã Thanh Lâm
  • Xã Thanh Hà
  • Xã Lôi Châu
  • Xã Cáp Thủy
 • Tổng Hoàng Kênh: 5 xã, thôn
  • Thôn Nguyễn xã Hoàng Kênh
  • Xã Quan Kênh
  • Xã Tháp Dương
  • Xã Tảo Hòa
  • Xã Cáp Điền
 • Tổng Lại Thượng: 7 xã, thôn
  • Xã Lại Thượng
  • Xã Lại Hạ
  • Xã Bích Khê
  • Xã Văn Phạm
  • Xã My Xuyên
  • Xã Lai Khê (2 thôn)
  • Xã Bồng Lai
 • Tổng La Đôi: 7 xã
  • Xã La Đôi
  • Xã Kim Bích
  • Xã Đại Lữ
  • Xã Kênh Dương
  • Xã Cát Khê
  • Xã Kim Độ
  • Xã Lâu Khê
 • Tổng Mạn Đê: 9 xã, thôn
  • Xã Mạn Đê (nay thuộc xã Nam Trung)
  • Thôn Thạch Đê xã Mạn Đê
  • Thôn Nhân Lễ xã Mạn Đê
  • Thôn Thượng xã Thụy Trà (nay thuộc xã Nam Trung)
  • Thôn Hạ xã Thụy Trà (nay thuộc xã Thượng Đạt)
  • Xã Hoàng Xá (nay thuộc xã Nam Chính)
  • Xã Thượng Đặng
  • Xã Tương Đặng
  • Xã An Thường (nay thuộc xã Nam Chính)
 • Tổng An (Yên) Lương: 9 xã
  • Xã An Lương (nay thuộc xã An Lâm)
  • Xã Bạch Đa (nay thuộc xã An Lâm)
  • Xã Nhân Lý (nay thuộc thị trấn Nam Sách)
  • Xã Đồng Khê (nay thuộc thị trấn Nam Sách)
  • Xã Lang Khê (nay thuộc xã An Lâm)
  • Xã Nghĩa Dương (nay thuộc xã An Lâm)
  • Xã Nghĩa Khê
  • Xã Nghĩa Lư (nay thuộc xã An Lâm)
  • Xã Đông Lư (nay thuộc xã An Lâm)
 • Tổng An (Yên) Dật: 7 xã
  • Xã An (Yên) Dật (nay thuộc xã Thái Tân)
  • Xã Mặc Cầu (nay thuộc xã Thái Tân)
  • Xã An Giới (nay thuộc xã An Sơn)
  • Xã Nhuế Sơn (nay thuộc xã An Sơn)
  • Xã Dục Kỳ
  • Xã Dục Trị
  • Xã Quan Sơn (nay thuộc xã An Sơn)
 • Tổng Thượng Triệt: 9 xã
  • Xã Thượng Triệt
  • Xã Đông Giang
  • Xã Nam Giang
  • Xã Uông Thượng (nay thuộc xã Minh Tân)
  • Xã Uông Hạ (nay thuộc xã Minh Tân)
  • Xã Chu Thử (Đậu) (nay thuộc xã Thái Tân)
  • Xã Đặng Xá (nay thuộc xã Minh Tân)
  • Xã Hùng Thắng (nay thuộc xã Minh Tân)
  • Xã Mạc Xá (nay thuộc xã Minh Tân)
 • Tổng Vạn Tải: 5 xã
  • Thôn Vạn Niên xã Vạn Tải (nay thuộc xã Hồng Phong)
  • Xã Thượng Đáp (nay thuộc xã Nam Hồng)
  • Xã Đồn Bối (nay thuộc xã Nam Hồng)
  • Xã Phù Liễn (nay thuộc xã Hồng Phong)
  • Xã Thiên Khê
 • Tổng Vũ La: 7 xã
  • Xã Vũ La (nay thuộc xã Nam Đồng thành phố Hải Dương)
  • Xã Văn Xá (nay thuộc xã Ái Quốc thành phố Hải Dương)
  • Xã Vũ Xá (nay thuộc xã Ái Quốc thành phố Hải Dương)
  • Xã Đồng Ngọ (nay thuộc xã Nam Đồng thành phố Hải Dương)
  • Xã Phú Lương (nay thuộc xã Nam Đồng thành phố Hải Dương)
  • Xã Đại Hương
  • Xã Cúc Hương
 • Tổng Lạc Nghiệp: 8 xã, thôn
  • Thôn Miếu Lãng xã Lạc Nghiệp (nay thuộc xã Đồng Lạc)
  • Thôn Hiếu xã Lạc Nghiệp
  • Xã La Xuyên (nay thuộc thị trấn Nam Sách)
  • Xã Quan Đình (nay thuộc xã Đồng Lạc)
  • Thôn Tháp Phiên xã Lạc Nghiệp
  • Thôn Cáp xã Nham Cáp (nay thuộc xã Đồng Lạc)
  • Thôn Trúc Khê xã Nham Cáp (nay thuộc xã Đồng Lạc)
  • Xã Đông Duệ (nay thuộc xã Đồng Lạc)
 • Tổng Trác Châu: 5 xã
  • Xã Trác Châu
  • Xã An Lạc
  • Xã Mạn Nhuế
  • Xã Ngọc Uyên
  • Xã Nhị Châu

Sau năm 1893 bao gồm cả ba tổng sau:

 • Tổng Cao Đôi: 8 xã
  • Xã Cao Đôi
  • Xã Long (Lung) Động
  • Xã Đột Lĩnh
  • Xã Quảng Tân
  • Xã Ngô Đồng
  • Xã Linh Xá
  • Xã Trần Xá
  • Xã Tạ Xá
 • Tổng An Hộ: 9 xã, thôn
  • Thôn Đông xã Hộ Xá
  • Thôn Tây xã Hộ Xá
  • Xã An Ninh
  • Xã Linh Khê
  • Xã Điền Trì
  • Xã Lương Gián
  • Xã Tống Xá
  • Xã Hà Liễu
  • Xã Lê Xá
 • Tổng An Điền: 11 xã, thôn
  • Xã An Điền
  • Thôn Cổ Pháp
  • Xã Chi Điền
  • Xã Điền Thượng
  • Xã An Đinh
  • Xã Lâm Xá
  • Xã Lâm Xuyên
  • Xã Phụ Vệ (3 thôn)
  • Xã Tiền Trung (2 thôn)
  • Xã Xác Khê
  • Xã Ninh Quan (2 thôn)

Văn hóa


Trong thời kỳ phong kiến xứ Hải Dương có 10 vị đỗ đại khoa (Thủ khoa Đại Việt hay Trạng nguyên) thì riêng huyện Thanh Lâm có 4 vị là:

 • Trạng nguyên Trần Quốc Lặc (1256) người xã Uông Hạ (nay là xã Minh Tân);
 • Trạng nguyên Trần Sùng Dĩnh (1487) người Đồng Khê (nay là xã An Lâm);
 • Trạng nguyên Vũ Dương (1493) người xã Mạn Nhuế (nay là thị trấn Nam Sách).
 • Trạng nguyên Đặng Thì Thố (1559) người xã An Lạc, còn gọi là làng Thạc (nay là xã An Châu, thuộc thành phố Hải Dương)

Hai vị thủ khoa Minh kinh bác học và trạng nguyên sau là người tổng Cao Đôi (huyện Chí Linh cũ).

 • Thủ khoa Minh kinh bác học Mạc Hiển Tích (1086), người xã Long Động (nay là xã Nam Tân).
 • Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (1304) người xã Long Động (nay là xã Nam Tân).

Ghi chú


—end—

Mitadoor Đồng Nai

Công ty Mitadoor cung cấp các sản phẩm nội thất, ngoại thất, vật tư xây dựng trên Toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button