Wiki

Thập niên 80

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1
Thế kỷ: thế kỷ 1 TCNthế kỷ 1 – thế kỷ 2
Thập niên: thập niên 70 – thập niên 80 – thập niên 90
Năm: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Thể loại: Sinh – Mất – Kiến trúc
Thành lập – Phá hủy

Thập niên 80 hay thập kỷ 80 chỉ đến những năm từ 80 đến 89.

Chính trị và chiến tranh


Chiến tranh

Xung đột

Thuộc địa hóa

Các sự kiện chính trị nổi bật

Thiên tai là những hiện tượng bất thường có hại cho loài người sinh sống ở Trái Đất


Bao gồm:động đất,lũ lục,tố lốc,bão….

Hiệp hội


Công nghệ


Khoa học


Kinh tế


Văn hóa đại chúng


Văn học và nghệ thuật

Thể thao

Âm nhạc

Kiến trúc

Thời trang

Khác

Tiểu thuyết và phim

Nhân vật


Lãnh tụ thế giới

Griselda blanco

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button