Wiki

Thebes

Thebes có thể là tên của một trong các vùng sau:

  • Thebes, Hy Lạp – từng là thủ đô của Boeotia
  • Thebes, Ai Cập – từng là thủ đô của Tân vương quốc Ai Cập
  • Thebes, Illinois – một làng ở Mỹ

Xem thêm


  • Thebe

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Thebes.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button