Wiki

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam

Bài chi tiết: Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (Tiếng Trung Quốc: 云南省人民政府省长, Bính âm Hán ngữ: Yún Nán shěng rénmín zhèngfǔ shěng zhǎng, Vân Nam tỉnh Nhân dân Chính phủ Tỉnh trưởng) được bầu cử bởi Đại hội Đại biểu nhân dân tỉnh Vân Nam, lãnh đạo bởi thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cán bộ, công chức lãnh đạo, là Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam có cấp bậc Bộ trưởng, thường là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa. Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân là lãnh đạo thứ hai của tỉnh, đứng sau Bí thư Tỉnh ủy. Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam đồng thời là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam.

Trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam có các tên gọi là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1950 – 1955), Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam (1955 – 1967), Chủ nhiệm Ủy ban Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Kiểm soát tỉnh Vân Nam (1967 – 1968), Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1968 – 1979), và Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1979 đến nay). Tất cả các tên gọi này dù khác nhau nhưng cùng có ý nghĩa là Thủ trưởng Hành chính tỉnh Vân Nam, tức nghĩa Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam hiện nay.

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam hiện tại là Vương Dữ Ba.

Tỉnh Vân Nam


Năm 2018, Vân Nam là tỉnh đông thứ mười hai về số dân, đứng thứ ba mươi về kinh tế Trung Quốc với 48 triệu dân, tương đương với Hàn Quốc và GDP danh nghĩa đạt 1.788 tỉ NDT (270,2 tỉ USD) tương ứng với Phần Lan. Vân Nam có chỉ số GDP đầu người xếp thứ ba mươi Trung Quốc, đạt 37.160 NDT (tương ứng với 5.612 USD).

Vân Nam là một trong 33 đơn vị hành chính cấp tỉnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bản đồ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Tỉnh Vân Nam có diện tích là 394,100 km2, xếp hạng tám trong danh sách các đơn vị hành chính Trung Quốc. Tỉnh không có biển, nằm ở biên giới Trung Quốc với các nước Việt Nam, Lào ở phía Nam, Myanmar ở phía Tây, tiếp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Quý Châu ở phía Đông, Tứ Xuyên, Khu tự trị Tây Tạng ở phía Bắc.

Danh sách Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam


Từ năm 1949 tính đến hiện tại, Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam có 19 Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân.

Danh sách nhiệm kỳ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam
STT Tên Quê quán Sinh năm Nhiệm kỳ Chức vụ về sau (gồm hiện) Chức vụ trước, tình trạng
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1949 – 1955)
1 Trần Canh Tương Hương

Hồ Nam

1903 – 1961 01/1950 – 04/1955 Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc,

Nguyên Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc.

Tỉnh trưởng đầu tiên của Vân Nam, qua đời năm 1961 ở Thượng Hải.
Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam (1955 – 1967)
2 Quách Ảnh Thu Từ Châu,

Giang Tô

1909 – 1985 01/1955 – 03/1958 Nguyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam. Qua đời năm 1985 tại Bắc Kinh.
3 Vu Nhất Xuyên Nam Bì

Hà Bắc

1917 – 1990 03/1958 – 04/1964 Nguyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam. Qua đời năm 1990 tại Trịnh Châu.
4 Lưu Minh Huy Cám Châu, Giang Tây 1914 –

2010

04/1964 – 02/1965 Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mất năm 2010 tại Côn Minh.
5 Lưu Duy Tân Cát An

Giang Tây

1905 –

1975

02/1965 – 03/1967 Nguyên Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam,

Nguyên Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Qua đời năm 1975 tại Nam Kinh.
Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1967 – 1979)
6 Lý Thành Phương Ma Thành

Hồ Bắc

1914 – 1984 03/1967 – 08/1967 Trung tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Chính ủy Quân ủy Vũ Hán,

Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Bộ trưởng Bộ Máy móc Công nghiệp Trung Quốc (đã giải thể).

Qua đời năm 1984 tại Bắc Kinh.
7 Đàm Phủ Nhân Nhân Hóa

Quảng Đông

1910 –

1970

08/1968 – 12/1970 Trung tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc,

Nguyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam.

Bị bắn và tử vong trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa vô sản tại Vân Nam năm 1970.
8 Lưu Duy Tân Cát An

Giang Tây

1905 –

1975

12/1970 – 10/1975 Nguyên Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam,

Nguyên Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Lần thứ hai làm Tỉnh trưởng,

Qua đời năm 1975 tại Nam Kinh.

9 Cổ Khai Doãn Văn Hỷ

Sơn Tây

1914 –

2004

10/1975 – 02/1977 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quý Châu,

Nguyên Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam.

Mất năm 2004 tại Thạch Gia Trang.
10 An Bình Sinh Chu Chí

Thiểm Tây

1917 –

1999

02/1987 – 12/1979 Nguyên Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam,

Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,

Nguyên Chính ủy Quân khu Côn Minh.

Mất năm 1999 tại Bắc Kinh.
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1979 – nay)
11 Lưu Minh Huy Cám Châu, Giang Tây 1914 –

2010

12/1979 – 03/1983 Nguyên Ủy viên Ủy ban Cố vấn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần thứ hai làm Tỉnh trưởng,

Mất năm 2010 tại Côn Minh.

12 Phổ Triều Trú Vân Nam. 1929 –

2002

03/1983 – 08/1985 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam,

Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Mất năm 2002 tại Bắc Kinh.
13 Hòa Chí Cường Lệ Giang,Vân Nam. 1934 –

2007

08/1985 – 01/1998 Nguyên Thường vụ Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Tỉnh trưởng 13 năm, qua đời năm 2007 tại Bắc Kinh.
14 Lý Gia đình Hồng Hà

Vân Nam

1944 – 2001 01/1998 – 06/2001 Nguyên Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam. Vi phạm nghiêm trọng về hối lộ, tham nhũng, chịu án tử hình năm 2001.
15 Từ Vinh Khải Trùng Khánh 1942 – 06/2001 – 11/2006 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam. Trước đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai Quốc gia Trung Quốc.
16 Tần Quang Vinh Bồng Lai, Sơn Đông 1950 – 11/2006 – 08/2011 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam. Trước đó là Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vân Nam.
17 Lý Kỉ Hằng Quý Cảng,

Quảng Tây

1957 – 08/2011 – 10/2014 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Cổ,

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam.

Trước đó là Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vân Nam.
18 Trần Hào Hải Môn,

Giang Tô

1954 – 10/2014 – 12/2016 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam.

Trước đó là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Tổng Công hội Toàn quốc Trung Quốc.
19 Nguyễn Thành Phát Vũ Hán,

Hồ Bắc

1957 12/2016 – 11/2020 Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX,

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam.

Trước đó là Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hồ Bắc.
20 Vương Dữ Ba Trấn Bình, Hà Nam 1963 11/2020 Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam,

Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam.

Phó Bí thư chuyên chức Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam.
 • Đàm Phủ Nhân (1910 – 1970), Trung tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1968 – 1970).

 • Lý Thành Phương (1914 – 1984), Trung tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Kiểm soát tỉnh Vân Nam (1967).

 • Trần Canh (1903 – 1961), Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1950 – 1955).

Tên gọi khác của chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân


Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1950 – 1955)

Vân Nam

 • Trần Canh, Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1949 – 1952).

Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam (1955 – 1967)

 • Quách Ảnh Thu, nguyên Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam (1955 – 1958).
 • Vu Nhất Xuyên, nguyên Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam (1958 – 1964).
 • Lưu Minh Huy, nguyên Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam (1964 – 1965).
 • Lưu Duy Tân, nguyên Tỉnh trưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vân Nam (1965 – 1967).

Chủ nhiệm Ủy ban Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Kiểm soát tỉnh Vân Nam (1967 – 1968)

 • Lý Thành Phương, Trung tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Kiểm soát tỉnh Vân Nam (1967).

Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1968 – 1979)

 • Đàm Phủ Nhân, Trung tướng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1968 – 1970).
 • Lưu Duy Tân, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1970 – 1975).
 • Cổ Khai Doãn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1975 – 1977).
 • An Bình Sinh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng tỉnh Vân Nam (1977 – 1979).

Các lãnh đạo quốc gia Trung Quốc từng là Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam


Bản đồ Vân Nam

Trong quãng thời gian từ năm 1949 đến nay, Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam chưa có lãnh đạo quốc gia nào từng giữ vị trí Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân.

Chỉ có một cán bộ cao cấp từng là Thủ trưởng tỉnh, đó là:

 • Trần Canh (1903 – 1961), Đại tướng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc.

Trần Canh là một trong mười vị Đại tướng của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam đầu tiên. Ông từng sang Việt Nam làm cố vấn, giúp đỡ Việt Nam trong cuộc Chiến tranh Đông Dương chống Pháp trong những năm là Thủ trưởng Vân Nam (1950 – 1955).

Xem thêm


 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân
 • Bí thư Tỉnh ủy (Trung Quốc)
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Bắc
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Tây
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh An Huy
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Chiết Giang
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Bắc
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thanh Hải
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cam Túc
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thiểm Tây
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hải Nam
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông
 • Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Nam

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button