Học Tập

Toán lớp 4: Nhân với số có ba chữ số trang 73

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 73 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 73

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 523 × 305

b) 308 × 563

c) 1309 × 202

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4)

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Gợi ý đáp án:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong một ngày là:

104 × 375 = 39000 (g)

39000 (g) = 39 (kg)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 × 10 = 390 (kg)

Đáp số: 390 kg

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 73 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 73

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4)

Đặt tính rồi tính:

a) 523 × 305

b) 308 × 563

c) 1309 × 202

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4)

Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà mái đẻ ăn trong 10 ngày?

Gợi ý đáp án:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong một ngày là:

104 × 375 = 39000 (g)

39000 (g) = 39 (kg)

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 × 10 = 390 (kg)

Đáp số: 390 kg

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page