Học Tập

Toán lớp 4: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 trang 61

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 61, 62 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 62

Bài 1 (trang 62 SGK Toán 4)

a) 1342 × 40;

b) 13546 × 30;

c) 5642 × 200.

Gợi ý đáp án:

a)

b) Bài 1

c) Bài 1

Bài 2 (trang 62 SGK Toán 4)

Tính:

a) 1326 × 300

b) 3450 × 20

c) 1450 × 800

Gợi ý đáp án:

a) 1326 × 300 = 397800

b) 3450 × 20 = 69000

c) 1450 × 800 = 1160000

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 4)

Một bao gạo cân nặng là 50 kg. Một bao ngô can nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo và ngô?

Gợi ý đáp án:

Ô tô chở số gạo là:

50 × 30 = 1500 (kg)

Ô tô chở số ngô là:

60 × 40 = 2400 (kg)

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 (kg) gạo và ngô

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 4)

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật:

30 × 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính:

60 × 30 = 1800 (cm2)

Đáp số: 1800 cm2

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 61, 62 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 của Chương 2 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 62

Bài 1 (trang 62 SGK Toán 4)

a) 1342 × 40;

b) 13546 × 30;

c) 5642 × 200.

Gợi ý đáp án:

a)

b) Bài 1

c) Bài 1

Bài 2 (trang 62 SGK Toán 4)

Tính:

a) 1326 × 300

b) 3450 × 20

c) 1450 × 800

Gợi ý đáp án:

a) 1326 × 300 = 397800

b) 3450 × 20 = 69000

c) 1450 × 800 = 1160000

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 4)

Một bao gạo cân nặng là 50 kg. Một bao ngô can nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo và ngô?

Gợi ý đáp án:

Ô tô chở số gạo là:

50 × 30 = 1500 (kg)

Ô tô chở số ngô là:

60 × 40 = 2400 (kg)

Ô tô chở tất cả số gạo và ngô là:

1500 + 2400 = 3900 (kg)

Đáp số: 3900 (kg) gạo và ngô

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 4)

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều dài của tấm kính hình chữ nhật:

30 × 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính:

60 × 30 = 1800 (cm2)

Đáp số: 1800 cm2

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page