Học Tập

Toán lớp 5: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân trang 67

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 67, 68 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân của Chương 2 Toán 5.

Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Mitadoor DN:

Giải bài tập Toán 5 trang 68

Bài 1 (trang 68 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5

23 : 4

882 : 36

b) 15: 8

75 : 12

81 : 4

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 5)

May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Gợi ý đáp án:

May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m vải)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 × 6 = 16,8 (m vải)

Đáp số: 16,8 m vải

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân :

frac{2}{5};     frac{3}{4};     frac{18}{5}

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 67, 68 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân của Chương 2 Toán 5.

Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo. Vậy mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Mitadoor DN:

Giải bài tập Toán 5 trang 68

Bài 1 (trang 68 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5

23 : 4

882 : 36

b) 15: 8

75 : 12

81 : 4

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 68 SGK Toán 5)

May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Gợi ý đáp án:

May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m vải)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 × 6 = 16,8 (m vải)

Đáp số: 16,8 m vải

Bài 3 (trang 68 SGK Toán 5)

Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân :

frac{2}{5};     frac{3}{4};     frac{18}{5}

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page