Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Cộng hai số thập phân trang 49

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 49, 50 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Cộng hai số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 50

Bài 1 (trang 50 SGK Toán 5)

Tính:

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3 (trang 50 SGK Toán 5)

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý đáp án:

Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 49, 50 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Cộng hai số thập phân của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 50

Bài 1 (trang 50 SGK Toán 5)

Tính:

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2 (trang 50 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 7,8 + 9,6

b) 34,82 + 9,75

c) 57,648 + 35,37

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3 (trang 50 SGK Toán 5)

Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn nam 4,8 kg. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý đáp án:

Tiến cân nặng: 32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)

Đáp số: 37,4 kg

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button