Học Tập

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 61

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 61, 62 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 61 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 61

Bài 1 (trang 61 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05

b) 80,475 – 26,827

c) 48,16 × 3,4

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 5)

Tính nhẩm:

a) 78,29 × 10

78,29 × 0,1

b) 265,307 × 100

265,307 × 0,01

c) 0,68 × 10

0,68 × 0,1

Gợi ý đáp án:

a) 78,29 × 10 = 782,9

78,29 × 0,1 = 7,829

b) 265,307 × 100 = 26530,7

265,307 × 0,01 = 2,65307

c) 0,68 × 10 = 6,8

0,68 × 0,1 = 0,068

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 5)

Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Mua 1kg đường thì hết số tiền là:

38500 : 5=7700 (đồng)

Mua 3,5 kg đường thì hết số tiền là:

7700 x 3,5 = 26 950 (đồng)

Mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn số tiền là:

38 500 – 26 950 = 11 550 (đồng)

Đáp số: 11 550 đồng.

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 5)

a)Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) × c và a × c + b × c:

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,4 3,8 1,2
6,5 2,7 0,8

Nhận xét: (a + b) × c = a x c + b x c

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3

7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,

Gợi ý đáp án:

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) × c và a × c + b × c

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,4 3,8 1,2 (2,4 + 3,8) × 1,2 = 7,44 2,4 × 1,2 + 3,8 × 1,2 = 7,44
6,5 2,7 0,8 (6,5 + 2,7) × 0,8 = 7,36 6,5 × 0,8 + 2,7 × 0,8 = 7,36

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3 = 9,3 × (6,7 + 3,3)

= 9,3 × 10

= 93

7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2 = (7,8 + 2,2) × 0,35

= 10 × 0,35

= 3,5

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 61, 62 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập chung trang 61 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 61

Bài 1 (trang 61 SGK Toán 5)

Đặt tính rồi tính:

a) 375,86 + 29,05

b) 80,475 – 26,827

c) 48,16 × 3,4

Gợi ý đáp án:

Bài 2 (trang 61 SGK Toán 5)

Tính nhẩm:

a) 78,29 × 10

78,29 × 0,1

b) 265,307 × 100

265,307 × 0,01

c) 0,68 × 10

0,68 × 0,1

Gợi ý đáp án:

a) 78,29 × 10 = 782,9

78,29 × 0,1 = 7,829

b) 265,307 × 100 = 26530,7

265,307 × 0,01 = 2,65307

c) 0,68 × 10 = 6,8

0,68 × 0,1 = 0,068

Bài 3 (trang 62 SGK Toán 5)

Mua 5kg đường phải trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án:

Mua 1kg đường thì hết số tiền là:

38500 : 5=7700 (đồng)

Mua 3,5 kg đường thì hết số tiền là:

7700 x 3,5 = 26 950 (đồng)

Mua 3,5 kg đường cùng loại phải trả ít hơn số tiền là:

38 500 – 26 950 = 11 550 (đồng)

Đáp số: 11 550 đồng.

Bài 4 (trang 62 SGK Toán 5)

a)Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) × c và a × c + b × c:

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,4 3,8 1,2
6,5 2,7 0,8

Nhận xét: (a + b) × c = a x c + b x c

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3

7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,

Gợi ý đáp án:

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) × c và a × c + b × c

a b c (a + b) × c a × c + b × c
2,4 3,8 1,2 (2,4 + 3,8) × 1,2 = 7,44 2,4 × 1,2 + 3,8 × 1,2 = 7,44
6,5 2,7 0,8 (6,5 + 2,7) × 0,8 = 7,36 6,5 × 0,8 + 2,7 × 0,8 = 7,36

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất

9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3 = 9,3 × (6,7 + 3,3)

= 9,3 × 10

= 93

7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2 = (7,8 + 2,2) × 0,35

= 10 × 0,35

= 3,5

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page