Học TậpLớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 60

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 60 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 60 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 60

Bài 1 (trang 60 SGK Toán 5)

a) Ví dụ:

+) 142,57 times 0,1 = ;?

begin{array}{*{20}{c}}{ times ,,begin{array}{*{20}{c}}{142,57}\{,,,,,,,,0,1}end{array}}\hline{,,,,,14,257}end{array}

142,57 times 0,1 = 14,275

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

+) 531,75 times 0,01 = ;?

begin{array}{*{20}{c}}{ times ,begin{array}{*{20}{c}}{,,,531,75}\{,,,,,,,,0,01}end{array}}\hline{,,,,,,5,3175}end{array}

531,75 times 0,01 = 5,3175

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

b) Tính nhẩm:

579,8 × 0,1

805,13 × 0,01

362,5 × 0,001

38,7 × 0,1

67,19 × 0,01

20,25 × 0,01

6,7 × 0,1

3,5 × 0,01

5,6 × 0,01

Gợi ý đáp án:

579,8 × 0,1 = 57, 98

805,13 × 0,01 = 8,0513

362,5 × 0,001 = 0,3625

38,7 × 0,1 = 3, 87

67,19 × 0,01 = 0,6719

20,25 × 0,01 = 0,02025

6,7 × 0,1 = 0,67

3,5 × 0,01 = 0, 035

5,6 × 0,01 = 0,0056

Bài 2 (trang 60 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

1000ha;       125ha;      12,5ha;      3,2ha

Gợi ý đáp án:

1000ha = 10km2

125ha = 1,25km2

12,5ha = 0,125km2

3,2ha = 0,0032km2

Bài 3 (trang 60 SGK Toán 5)

Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km?

Gợi ý đáp án:

Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là

19,8 × 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198 km

Đáp số: 198 km

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 60 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Luyện tập trang 60 của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 60

Bài 1 (trang 60 SGK Toán 5)

a) Ví dụ:

+) 142,57 times 0,1 = ;?

begin{array}{*{20}{c}}{ times ,,begin{array}{*{20}{c}}{142,57}\{,,,,,,,,0,1}end{array}}\hline{,,,,,14,257}end{array}

142,57 times 0,1 = 14,275

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 142,57 sang bên trái một chữ số ta cũng được 14,257

+) 531,75 times 0,01 = ;?

begin{array}{*{20}{c}}{ times ,begin{array}{*{20}{c}}{,,,531,75}\{,,,,,,,,0,01}end{array}}\hline{,,,,,,5,3175}end{array}

531,75 times 0,01 = 5,3175

Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 531,75 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 5,3175.

Khi nhận một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

b) Tính nhẩm:

579,8 × 0,1

805,13 × 0,01

362,5 × 0,001

38,7 × 0,1

67,19 × 0,01

20,25 × 0,01

6,7 × 0,1

3,5 × 0,01

5,6 × 0,01

Gợi ý đáp án:

579,8 × 0,1 = 57, 98

805,13 × 0,01 = 8,0513

362,5 × 0,001 = 0,3625

38,7 × 0,1 = 3, 87

67,19 × 0,01 = 0,6719

20,25 × 0,01 = 0,02025

6,7 × 0,1 = 0,67

3,5 × 0,01 = 0, 035

5,6 × 0,01 = 0,0056

Bài 2 (trang 60 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông:

1000ha;       125ha;      12,5ha;      3,2ha

Gợi ý đáp án:

1000ha = 10km2

125ha = 1,25km2

12,5ha = 0,125km2

3,2ha = 0,0032km2

Bài 3 (trang 60 SGK Toán 5)

Trên bản đồ tỉ lệ 1:1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu km?

Gợi ý đáp án:

Quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là

19,8 × 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198 km

Đáp số: 198 km

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button