Học Tập

Toán lớp 5: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… trang 57

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 57 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 57

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5)

Nhân nhẩm:

a) 1,4 × 10

2,1 × 100

7,2 × 1000

b) 9,63 × 10

25,08 × 100

5,32 × 1000

c) 5,328 × 10

4,061 × 100

0,894 × 1000

Gợi ý đáp án:

a) 1,4 × 10 = 14

2,1 × 100 = 210

7,2×1000 = 7200

b) 9,63 × 10 = 96,3

25,08 × 100 = 2508

5,32 × 1000 = 5320

c) 5,328 × 10 = 53,28

4,061 × 100 = 406,1

0,894 × 1000 = 894

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4 dm;      12,6 m;     0,856 m;     5,75 dm

Gợi ý đáp án:

+ 1dm = 10cm nên 10,4dm = 10cm x 10,4 = 104cm.

+ 1m = 100cm nên 12,6m = 100cm x 12,6 = 1260cm;

+ 1m = 100cm nên 0,856m = 100cm x 0,856 = 85,6cm;

+ 1dm = 10cm nên 5,75dm = 10cm x 5,75 = 57,5cm.

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5)

Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. Can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý đáp án:

10 lít dầu hỏa cân nặng: 0,8 × 10 = 8 kg

Cả can dầu hỏa đó nặng: 1,3 + 8 = 9,3 kg

Đáp số: 9,3 kg

Giải bài tập SGK Toán 5 trang 57 giúp các em học sinh lớp 5 xem gợi ý giải các bài tập bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… của Chương 2 Toán 5. Với lời giải Toán lớp 5 cho từng bài rất chi tiết, sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 5 trang 57

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5)

Nhân nhẩm:

a) 1,4 × 10

2,1 × 100

7,2 × 1000

b) 9,63 × 10

25,08 × 100

5,32 × 1000

c) 5,328 × 10

4,061 × 100

0,894 × 1000

Gợi ý đáp án:

a) 1,4 × 10 = 14

2,1 × 100 = 210

7,2×1000 = 7200

b) 9,63 × 10 = 96,3

25,08 × 100 = 2508

5,32 × 1000 = 5320

c) 5,328 × 10 = 53,28

4,061 × 100 = 406,1

0,894 × 1000 = 894

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5)

Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4 dm;      12,6 m;     0,856 m;     5,75 dm

Gợi ý đáp án:

+ 1dm = 10cm nên 10,4dm = 10cm x 10,4 = 104cm.

+ 1m = 100cm nên 12,6m = 100cm x 12,6 = 1260cm;

+ 1m = 100cm nên 0,856m = 100cm x 0,856 = 85,6cm;

+ 1dm = 10cm nên 5,75dm = 10cm x 5,75 = 57,5cm.

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 5)

Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. Can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó nặng bao nhiêu kg?

Gợi ý đáp án:

10 lít dầu hỏa cân nặng: 0,8 × 10 = 8 kg

Cả can dầu hỏa đó nặng: 1,3 + 8 = 9,3 kg

Đáp số: 9,3 kg

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page