Wiki

Tướng quân (định hướng)

Tướng quân có thể là:

  • Một chức danh trong bộ máy nhà nước phong kiến Nhật Bản, nổi tiếng nhất là chức vụ Chinh di Đại tướng quân, gọi tắt là Shogun, hình thành nên thời kỳ Mạc phủ kéo dài hàng trăm năm trong lịch sử Nhật Bản.
  • Một đại từ dùng để chỉ hay gọi một cách trang trọng về một chỉ huy quân sự cao cấp, quân đội hoặc một lực lượng vũ trang, thường dùng nhiều trong thời cổ. Ví dụ: Bình Tây Tướng quân Mã Siêu..vv..
  • Danh xưng hiện đại dành cho các sĩ quan cấp tướng.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Tướng quân.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button