Wiki

Ức

Ức có thể là:

  • Là một đơn vị số người Trung Quốc thường dùng, 1 Ức = 100,000,000
  • Xương ức ở người và động vật.
  • Thịt ức ở gia cầm.

Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Ức.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.

—end—

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button