Giáo Dục

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn nhất

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn nhất kèm dịch và dàn ý chi tiết. Qua ấy, giúp những em học trò ôn tập, rèn kỹ năng viết đoạn văn Tiếng Anh càng ngày càng thấp hơn. Hãy cùng tham khảo với mitadoordn nhé !

Viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh [Điểm cao] - Step Up English

Qua 11 đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm ko khí, ô nhiễm không gian sống, ô nhiễm tiếng ồn…. những em sẽ sở hữu phổ thông ý tưởng mới để hoàn thiện đoạn văn tiếng Anh của mình. Mời những em cộng theo dõi bài viết dưới đây:

Một số từ vựng cần nhớ viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn

Dưới đây là danh sách từ vựng cần nhớ viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn cần thiết để làm bài hãy cùng tham khảo nhé :

viết đoạn văn 8-10 câu về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh
Viết đoạn văn 8-10 câu về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh

 

 • Pollution: sự ô nhiễm/quá trình ô nhiễm
 • Pollutant: chất gây ô nhiễm
 • Polluter: người/tác nhân gây ô nhiễm
 • Environmental pollution: ô nhiễm môi trường
 • Air/soil/water pollution: ô nhiễm không khí/đất/nước
 • Contamination: sự làm nhiễm độc
 • Greenhouse: hiệu ứng nhà kính
 • Forest fire: cháy rừng
 • Deforestation: phá rừng
 • Gas exhaust/emission: khí thải
 • Carbon dioxide emissions: phát thải khí CO2
 • Greenhouse gas emissions: khí thải nhà kính
 • Soil erosion: xói mòn đất
 • Ecosystem: hệ sinh thái
 • A marine ecosystem: hệ sinh thái dưới nước
 • Protection/preservation/conservation: bảo vệ/bảo tồn
 • Wind/solar power/energy: năng lượng gió/mặt trời
 • Alternative energy: năng lượng thay thế
 • Solar panel: tấm năng lượng mặt trời
 • Biodiversity preservation: sự bảo tồn đa dạng sinh học
 • Natural resources: tài nguyên thiên nhiên
 • The ozone layer: tầng ozon
 • Acid rain: mưa axit

Dàn ý viết topic tiếng anh về ô nhiễm môi trường ngắn

 • Giới thiệu tổng quát vấn đề ô nhiễm môi trường muốn đàm đạo
 • Nguyên nhân dẫn tới vấn đề này
 • Hậu quả là gì
 • Giải pháp giải quyết

Tổng hợp đoạn văn tiếng anh về ô nhiễm môi trường

Dưới đây là hướng dẫn viết đoạn văn 8-10 câu về ô nhiễm không khí bằng tiếng anh đầy đủ chi tiết hãy cùng tham khảo nhé :

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng Tiếng Anh (11 mẫu)
Viết về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh

Viết đoạn văn 8-10 câu về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh

Tiếng Anh

Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due lớn modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more and more crucial minerals and microorganisms in it. As a result, the quality of soil is rapidly degraded. Arable land will turn into desert or be lost lớn erosion and water logging. Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm lớn our health. To solve the problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming.

Tiếng Việt

Ô nhiễm đất là 1 thí dụ về ảnh hưởng bị động của chúng ta đối sở hữu môi trường. Do những hoạt động canh tác tiên tiến và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất càng ngày càng mất đi phổ thông khoáng vật và vi sinh vật quan yếu trong ấy. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái chóng vánh. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim khí nặng ko đúng bí quyết trong khoảng những nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào con đường nước và sau ấy là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để khắc phục vấn đề này, những nhà máy phải vun đắp hệ thống xử lý chất thải thích hợp và người dân nên hạn chế dùng những hóa chất độc hại trong canh tác.

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn

 Tiếng Anh

Air pollution is one of the most important pollution that humans need lớn understand and prevent, because it is the cause of global warming. Recently, Hanoi has announced that air pollution is at an alarming level with gray skies, which can directly affect human health. The main reason is due lớn human activities from means of transport, industrial production and weather factors. Our country is taking measures such as minimizing private vehicles, removing old vehicles, preventing dust at construction sites and not burning products that generate emissions that are toxic lớn the environment, at the same time planting many trees…. A fresh sky and air is what everyone wants, but lớn get that, people need lớn raise their awareness, contribute lớn protecting the environment and protect us.

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn
Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn

 Tiếng Việt

Ô nhiễm ko khí là 1 trong các ô nhiễm quan yếu nhất mà con người cần phải hiểu biết và ngăn chặn nó, bởi vì nó là khởi thủy dẫn tới Trái đất hot lên. Vừa qua, Hà Nội đã ban bố rằng trạng thái ô nhiễm ko khí đang ở ngưỡng báo động sở hữu bầu trời xám gạnh, sở hữu thể bị tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Nguyên nhân chính là do hoạt động của con người trong khoảng những công cụ liên lạc, cung ứng công nghiệp và nguyên tố thời tiết. Nước ta đang sở hữu các giải pháp như tránh công cụ liên lạc tư nhân, mẫu bỏ những công cụ cũ, ngăn dự phòng bụi tại những công trường vun đắp và ko đốt những sản phẩm sinh ra khí thải gây độc cho môi trường, song song trồng phổ thông cây xanh…. 1 bầu trời ko khí trong sạch là điều người nào cũng mong muốn, nhưng để được điều ấy, con người cần phải tăng tinh thần, góp phần kiểm soát an ninh môi trường chính là kiểm soát an ninh cho chúng ta.

Viết đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng anh ngắn

Tiếng Anh

Environmental pollution has become a controversial issue that puts severe pressure on our rhythm of life. The pollution on Earth has reached such an alarming level that immediate involvement from governments and individuals collaboration now are of great importance. First and foremost, industrial activities are considered lớn be the main cause for air pollution. Along with the global industrialization, the burning of fossil fuels, motor vehicles and factories are contaminating the air by their emission of harmful fumes. In the second place, pervasive deforestation for land use, overuse of fertilizers and the dumping pollutants such as plastic or non- biodegradable packing in the ground has affected the ecosystem and led lớn soil pollution. This puts bad long- term effects on vegetation and soil fertility. Serious attempt lớn relieve the effects of pollution and preserve the environment need lớn be made as soon as possible. Governments can monitor the exhaust purification process of large factories so that they can prevent dangerous exhaust from the environment. Moreover, stricter regulations and laws against forests exploitation can help preserve pristine environment. Individuals should be responsible and raise awareness for the protection of environment. In conclusion, pollution has increasingly become a threat lớn the globe, directly affects our life and for the sake of environment and all citizens around the world, we should work hand in hand lớn protect our friendly house- the earth.

Viết đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng anh ngắn
Viết đoạn văn về ô nhiễm không khí bằng tiếng anh ngắn

Tiếng Việt

Ô nhiễm môi trường đã và đang phát triển thành vấn đề gây bàn cãi và nó đã gây ra phổ thông cạnh tranh sức ép lên cuộc sống của chúng ta. Hiện trạng ô nhiễm môi trường trên địa cầu đã chạm tới mức báo động bởi thế bây giờ các biện pháp cần yếu trong khoảng chính phủ cũng như sự hiệp tác của mỗi tư nhân là vô cộng quan yếu. Điều trước hết kể tới, các hoạt động công nghiệp được coi là khởi thủy chính cho việc ô nhiễm ko khí. Cộng sở hữu sự hot lên thế giới, sự đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch, những công cụ xe pháo và những nhà máy đang khiến ô nhiễm ko khí bằng sự thải ra các khí độc hại. Điều thứ 2, sự phá rừng bừa bãi cho việc dùng đất, lạm dụng phân bón và sự thải ra các chất gây ô nhiễm như túi bóng hoặc các túi chẳng thể phân hủy xuống đất đã tác động phổ thông tới hệ sinh thái và dẫn tới sự ô nhiễm đất. Điều này đã để lại các tác động bị động trong khoảng thời gian dài lên hệ thực vật và sự mỡ màu của đất. Những biện pháp cần yếu để khiến giảm tác hại của ô nhiễm môi trường và giữ giàng môi trường cần được đưa ra sớm nhất sở hữu thể. Chính phủ sở hữu thể quản lí thời kỳ xử lí những chất độc hại của những nhà máy to bởi thế họ sở hữu thể ngăn chặn các chất ô nhiễm ra ngoài môi trường. Hơn nữa, các quy định và lề luật nghiêm khắc hơn đối sở hữu sự khai thác rừng sở hữu thể giúp bảo tàng môi trường bất chợt. Những tư nhân cũng cần phải sở hữu nghĩa vụ và tăng tinh thần về việc kiểm soát an ninh môi trường. Kết lại, ô nhiễm môi trường đang chóng vánh phát triển thành 1 mối hiểm nguy sở hữu thế giới, tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta, và vì ích lợi của môi trường cũng như của công dân trên toàn toàn cầu, chúng ta cần chung tay kiểm soát an ninh ngôi nhà chung của chúng ta- địa cầu.

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh :  Nguồn nước

Tiếng Anh

After three industrial revolutions, human keeps on taking steps lớn develop modern technology, making themselves the dominant species on the Earth. However, there is a high price lớn pay since pollution has become one of the most serious problems we have lớn confront. The first factor that is under great strain is the source of water. In the modern times, a number of factories have been built, leading lớn a huge amount of waste that needs lớn be dealt with. But with a lack of sewage treatment systems, most of this is dumped directly into rivers or lakes, destroying marine life. In addition, oil spills from tanker ship accidents also contribute lớn water population, which killed thousands of seabirds and aquatic animals. Not only water, the air is also contaminated seriously. It is shown that most of the amount of carbon dioxide released into the atmosphere comes from coal burning power plants and motor vehicles, causing global warming and greenhouse effect. The situation became worse since our green lungs have been damaged seriously due lớn the alarming rate of deforestation. As a result of air pollution, human health can be threatened and put at risk of respiratory problems and hives.Last but not least, soil pollution is another example of our negative impacts on the environment. With modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the quality of soil is increasingly degraded on trương mục of the loss of important minerals and microorganisms in it. Moreover, it can be polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm lớn our health. In all likelihood, arable land will turn into desert or be lost lớn erosion and water logging. To conclude, the environment is polluted at a high rate, affecting our life negatively in many ways. Therefore, there is a need lớn take measures lớn save the Earth before it is too late.

Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh :  Nguồn nước
Viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh :  Nguồn nước

Tiếng Việt

Trải qua ba cuộc cách mệnh công nghiệp, con người vẫn đang tiếp diễn từng bước tăng trưởng nền kỹ thuật tiên tiến, khẳng định vị thế bá chủ của mình trên Trái Đất. Tuy nhiên, điều gì cũng sở hữu loại giá của nó, và hệ quả chính là trạng thái ô nhiễm môi trường – 1 trong các vấn đề nguy hiểm nhất mà chúng ta đang phải đối mặt. Nhân tố đầu tiêng đang chịu tác động nặng nài nỉ của ô nhiễm là nguồn nước. Trong thời gian tiên tiến, hàng loạt những nhà máy, xí nghiệp được vun đắp, làm cho cho 1 lượng càng ngày càng to nước thải xả ra cần được xử lý. Nhưng do thiếu những hệ thống xử lý, đầy đủ số chất thải này đều được xả trực tiếp ra sông hồ, phá hủy môi trường nước và những sinh vật sống ở ấy. Kế bên ấy, sự cố tràn dầu trên biển do tai nạn của những thuyền chở dầu cũng góp phần khiến cho trạng thái ô nhiễm thêm xấu đi, dẫn tới loại chết của phổ thông loài chim biển cũng như những sinh vật dưới nước. Không chỉ sở hữu nguồn nước mặc cả ko khí cũng đang bị ô nhiễm nặng nài nỉ. Theo ước lượng, phần to lượng khí CO2 được thải ra trong khoảng những nhà máy nhiệt điện và công cụ liên lạc, gây ra hiện tượng hot lên thế giới và hiệu ứng nhà kính. Tình hình trở thành xấu hơn lúc lá phổi xanh của Trái Đất đang bị tàn phá 1 bí quyết nguy hiểm do nạn chặt phá rừng gia nâng cao ở mức báo động. Hậu quả của thực trạng đó là sự doạ dọa tới sức khỏe con người, khiến nâng cao nguy cơ bị mắc những bệnh về da liễu và hệ hô hấp. Ô nhiễm đất cũng là 1 thí dụ khác về ảnh hưởng bị động của con người đến môi trường. Mang những cách canh tác tiên tiến và sự lạm dụng thuốc trừ sâu trong nông nghiệp, chất lượng đất càng ngày càng sút giảm do thiếu những khoáng vật và vi sinh vật cần phải có. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý rác thải chưa đúng hoặc nhiễm những kim khí nặng trong khoảng những nhà máy xí nghiệp. Những chất này sẽ ngấm vào nguồn nước và sau ấy là chuỗi thức ăn của chúng ta, gây ra các hậu quả khó lường đối sở hữu sức khỏe con người. Không chỉ vậy, các vùng đất sở hữu thể trồng trọt được sẽ sớm biến thành hoang mạc hoặc bị thu hẹp lại do xói mòn và úng nước. Sở hữu thể thấy, trạng thái ô nhiễm môi trường càng ngày càng tác động xấu tới cuộc sống con người trên phổ thông bình diện. Do ấy, cần phải đưa ra những biện pháp tối ưu để kiểm soát an ninh hành tinh xanh của chúng ta trước lúc quá muộn.

Viết đoạn văn tiếng anh về ô nhiễm không khí

Tiếng Anh

Many international organisations have warned us about low air quality index in many countries. The first reason for this problem is the huge amount of carbon dioxide in the air. Most of the carbon dioxide released into the atmosphere comes from coal burning power plants and vehicles. Moreover, the situation became worse since our green lungs have been damaged seriously due lớn the alarming rate of deforestation. Due lớn air pollution, it affects human health. It is crucial that we find solutions lớn reduce air pollution such as planting trees or using public means of transport,…

Viết đoạn văn tiếng anh về ô nhiễm không khí
Viết đoạn văn tiếng anh về ô nhiễm không khí

Tiếng Việt

Nhiều đơn vị quốc tế đã cảnh báo chúng ta về chỉ số chất lượng ko khí phải chăng ở phổ thông đất nước. Lý do trước hết cho vấn đề này là lượng khí CO2 đồ sộ trong ko khí. Phần to lượng khí cacbonic thải vào khí quyển tới trong khoảng những nhà máy điện đốt than và những công cụ liên lạc. Hơn nữa, tình hình càng trở thành tồi tệ hơn lúc lá phổi xanh của chúng ta bị tổn hại nguy hiểm do nạn phá rừng đang ở mức báo động. Điều chủ yếu là chúng ta phải sắm ra những biện pháp để tránh ô nhiễm ko khí như trồng cây xanh, dùng những công cụ liên lạc công cùng,…

Viết đoạn văn về air pollution

Tiếng Anh

Nowadays, big cities are facing with air pollution, one of the most serious global issues. One of the causes is vehicular traffic. The combustion of the automobile fuel whether it is diesel or petrol, that powers a vehicle, leads lớn the release of poisonous gases released through the exhaust of the vehicle. Smoke generated by factories is also let out into the air leading lớn pollution. Moreover, the burning of fossil fuels such as coal, as also the burning of wood for cooking, and of farm wastes lead lớn harmful smoke polluting the air. Air pollution always has bad effects on our life. People around the world are suffering from respiratory and cardiac problems, and diseases such as cancer affecting other organs of the body too. To improve the air quality, people should plant more trees and use pubic transports instead of private vehicles.

Viết đoạn văn về air pollution
Viết đoạn văn về air pollution

Tiếng Anh

Ngày nay, những tỉnh thành to đang phải đối mặt sở hữu trạng thái ô nhiễm ko khí, 1 trong các vấn đề thế giới đáng bận lòng. 1 trong các khởi thủy là do công cụ liên lạc. Quá trình đốt cháy nhiên liệu ô tô dù là dầu diesel hay xăng đều cung ứng năng lượng cho xe, dẫn tới việc phóng thích những khí độc thải ra qua ống xả của xe. Khói thải của những nhà máy cũng được thải ra ko khí dẫn tới ô nhiễm. Hơn nữa, việc đốt những nhiên liệu hóa thạch như than, cũng như đốt củi để nấu bếp và chất thải trang trại dẫn tới khói độc hại khiến ô nhiễm ko khí. Ô nhiễm ko khí luôn sở hữu các tác động xấu tới cuộc sống của chúng ta. Mọi người trên khắp toàn cầu đang bị những vấn đề về hô hấp và tim, và những bệnh như ung thư tác động tới những cơ quan khác của thân thể. Để cải thiện chất lượng ko khí, mọi người nên trồng thêm phổ thông cây xanh và dùng công cụ liên lạc công cùng thay vì công cụ tư nhân.

Viết đoạn văn 8 – 10 câu về ô nhiễm môi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Nowadays, pollution is a common term with everyone in the world and air pollution is one of the most polluting types. The definition of air pollution is one of the updated headings on air pollution, regardless of indoor or outdoor. The physical changes, biology or chemistry of the air in the atmosphere can be called pollution. There are a number of causes of air pollution such as fossil nature, agricultural activity, emissions from factories and industry, mining operations and indoor air pollution. Umbrella always has bad effects that affect our lives. Toxic gases, dust and smoke enter the atmosphere and make it difficult for plants, animals and humans lớn survive. We can also see some examples of the results of air pollution occurring around us such as global warming, acid rain, and ozone depletion. The effects of air pollution are reliable, so governments around the world need lớn have appropriate environmental protection policies, especially air quality lớn create a clean world, our system of the future.

Tiếng Việt

Ngày nay, ô nhiễm là 1 thuật ngữ đa dạng sở hữu rất nhiều mọi người trên toàn cầu và ô nhiễm ko khí là 1 trong các mẫu ô nhiễm nhất. Khái niệm về ô nhiễm ko khí là 1 trong các tiêu kể nhật về ô nhiễm ko khí, bất đề cập trong nhà hay ngoài trời. Những đổi thay vật lý, sinh vật học hoặc hóa học của ko khí trong bầu khí quyển sở hữu thể được gọi là ô nhiễm. Sở hữu 1 số khởi thủy gây ô nhiễm ko khí như tự nhiên hóa thạch, hoạt động nông nghiệp, khí thải trong khoảng những nhà máy và công nghiệp, hoạt động khai thác mỏ và ô nhiễm ko khí trong nhà. Ô dù luôn sở hữu các tác hại xấu tác động tới cuộc sống của chúng ta. Khí độc, khói bụi thâm nhập vào bầu khí quyển và gây cạnh tranh cho sự còn đó của thực vật, động vật và con người. Chúng ta cũng sở hữu thể xem 1 số thí dụ về kết quả của ô nhiễm ko khí xảy ra xung quanh quéo chúng ta như sự hot lên thế giới, mưa axit và sự suy giảm tầng ôzôn. Tác động của ô nhiễm ko khí là đáng tin cậy, bởi thế những chính phủ trên toàn cầu cần sở hữu chính sách kiểm soát an ninh môi trường thích hợp, đặc thù là chất lượng ko khí để phục vụ 1 toàn cầu trong lành, thế hệ mai sau của chúng ta.

Viết đoạn văn ngắn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh

Tiếng Anh

Water pollution is among one of the most concerning problem facing the world today. There are some causes of water pollution. The first reason is the daily activities of everyone when somebody disposes the waste in wrong places. Besides, the the operation of the plant also pollutes the water, because industrial waste water has not been treated. Moreover, increasing population is creating many issues but it also plays negative role in polluting the water. It leads lớn increase in solid waste generation, which is discharged in lớn rivers. These actions are ideal conditions for bacterial, viral and parasitic diseases. They are spreading through polluted water and affecting human health. To solve the problems, there should be proper waste disposal system and waste should be treated before entering in lớn river. Educational and awareness programs should be organized lớn control the pollution.

Viết đoạn văn ngắn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh
Viết đoạn văn ngắn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh

Tiếng Việt

Ô nhiễm nước là 1 trong các vấn đề đáng lo ngại nhất mà toàn cầu phải đối mặt hiện nay. Sở hữu 1 số khởi thủy gây ô nhiễm nguồn nước. Nguyên nhân trước hết là do sinh hoạt hàng ngày của mọi người lúc người nào ấy vứt rác ko đúng nơi quy định. Kế bên ấy, vận hành của nhà máy còn gây ô nhiễm nguồn nước, do nước thải công nghiệp chưa được xử lý. Hơn nữa, dân số càng ngày càng nâng cao đang tạo ra phổ thông vấn đề và nó cũng đóng vai trò bị động trong việc gây ô nhiễm nguồn nước. Nó dẫn tới sự gia nâng cao nảy sinh chất thải rắn, được thải ra sông. Những hành động này là điều kiện tuyệt vời cho những bệnh do vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng. Chúng đang lây lan qua nguồn nước ô nhiễm và tác động tới sức khỏe con người. Để khắc phục vấn đề này, chúng ta cần sở hữu hệ thống xử lý chất thải phù hợp và chất thải phải được xử lý trước lúc đổ ra sông. Những chương trình giáo dục và tăng nhận thức nên được đơn vị để kiểm soát ô nhiễm.

Viết đoạn văn ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh : ô nhiễm tiếng ồn

Tiếng Anh

Noise pollution is one of the most serious global issues. It is generally defined as regular exposure lớn elevated sound levels that may lead lớn adverse effect in humans or other living organisms. There are many causes leading noise pollution such as construction activities, noise from transportation or industrial buildings and so on. Noise has a direct effect on human hearing and if exposed lớn noise for a long time, it will be easy lớn lose hearing, affecting the nervous system and health of each person. Noise pollution also causes memory loss, high blood pressure, and severe mental effects. To reduce the problem, strict legislative measures need lớn be enforced lớn curb the menace of noise pollution. More specifically, noise standards should be strictly followed in all forms of activities.

Tiếng Anh

Ô nhiễm tiếng ồn là 1 trong các vấn đề nguy hiểm trên thế giới. Nó thường được định tức thị sự xúc tiếp thường xuyên sở hữu mức âm thanh cao sở hữu thể dẫn tới tác dụng phụ đối sở hữu con người hoặc những sinh vật sống khác. Sở hữu phổ thông khởi thủy gây ô nhiễm tiếng ồn bậc nhất như hoạt động vun đắp, tiếng ồn trong khoảng liên lạc vận chuyển vận hoặc những tòa nhà công nghiệp, v.v. Tiếng ồn sở hữu tác động trực tiếp tới thính giác của con người và giả dụ xúc tiếp sở hữu tiếng ồn trong thời kì dài sẽ rất dễ bị suy giảm thính lực, tác động tới hệ tâm thần và sức khỏe của mỗi người. Ô nhiễm tiếng ồn còn gây giảm trí tưởng, cao áp huyết, tác động nặng nài nỉ tới ý thức. Để tránh vấn đề này, Những giải pháp pháp lý nghiêm nhặt cần được thực thi để giảm thiểu sự doạ dọa của ô nhiễm tiếng ồn. Đặc trưng hơn, những tiêu chuẩn về tiếng ồn cần được tuân thủ nghiêm nhặt trong mọi hình thức hoạt động.

Viết đoạn văn về nguyên nhân ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh

Tiếng Anh

Nowadays, environmental pollution is a nóng issue, causing huge waves in public. There are a lot of scientific studies on this issue. Do you know that the cause of pollution originates from the tasks seeming small in our daily lives such as littering, deforestation, or the direct discharge of smoke from vehicles, factory into the environment without treatment. However, if these actions are repeated many times, gradually, the amount of pollution is increasing and has the opposite impact on our lives. The manifestation of environmental pollution is an increase in the carbon footprint in the air, soil and water, which is a gas that does not sustain life. Environmental pollution is also a direct cause of global warming, leading lớn a series of phenomena, such as the greenhouse effect, ice caps melting, natural disasters such as droughts, floods, volcanic eruption and so on. The sea level is rising, more and more natural disasters occur, which threaten all species, make some of which be rare or extinct, break the ecological balance on the Earth. Human beings are not exception. We are breathing polluted air, eating unsafe food. In recent years, we have seen a dramatic increase in the number of people suffering from respiratory and digestive diseases. In conclusion, environmental pollution is a matter taking a lot of concern. It is time for us lớn take action lớn overcome this current issue, lớn protect our own lives.

Viết đoạn văn về nguyên nhân ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh
Viết đoạn văn về nguyên nhân ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh

Tiếng Việt

Ngày nay, ô nhiễm môi trường là 1 chủ đề nóng sốt, gây lên làn sóng trong dư luận. Đã sở hữu phần lớn dự án nghiên cứu kỹ thuật về vấn đề này. Bạn biết ko, khởi thủy của ô nhiễm bắt nguồn trong khoảng các công tác tưởng dường như rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như xả rác bừa bãi, phá rừng khiến rẫy, hay tù túng khói của xe pháo, những xí nghiệp thải trực tiếp qua môi trường mà ko được xử lí. Tuy nhiên giả dụ các hành động này được lặp đi lặp lại phổ thông lần, dần dần, lượng ô nhiễm càng ngày càng phổ thông và ảnh hưởng trái lại tới sở hữu cuộc sống của chúng ta. Biểu hiện của ô nhiễm môi trường chính là sự nâng cao lên về nồng độ carbon trong ko khí, đất và nước, đây là chất khí ko duy trì sự sống. Ô nhiễm môi trường còn là khởi thủy trực tiếp dẫn tới sự hot lên thế giới, dẫn tới hàng loạt hiện tượng như hiệu ứng nhà kính, băng tan 2 cực, những thảm họa bất chợt như hạn hán, lũ lụt, phun trào núi lửa,… Mực nước biển càng ngày càng dâng cao, càng ngày càng phổ thông những thảm họa bất chợt xuất hiện đã doạ dọa tới rất nhiều những loài sinh vật, làm cho 1 số loài trở thành khan hãn hữu hay thậm chí là tuyệt diệt, gây ra sự mất thăng bằng sinh thái trên địa cầu. Con người cũng ko ngoại lệ. Chúng ta đang hít phải ko khí ô nhiễm, ăn các thực phẩm chưa đảm bảo chất lượng. Những năm sắp đây, chúng ta chứng kiến con số nâng cao lên đáng đề cập các người mắc phải những căn bệnh can hệ tới hệ hô hấp, tiêu hóa. Kể tóm lại, ô nhiễm môi trường đang là vấn đề đáng lo ngại. Đã tới khi chúng ta phải bắt tay hành động giải quyết trạng thái này, kiểm soát an ninh cuộc sống của chính chúng ta.

Viết đoạn văn 8-10 câu về ô nhiễm nguồn nước bằng tiếng anh

Tiếng Anh

In recent years, the mass media have been reporting so much on environmental issues, attracting a great deal of attention from the public. In Vietnam, the most recently representative event is the mass death of fish from Ha Tinh province lớn Quang Tri province, causing huge damage lớn the government till hundreds of billion Dong, affecting the lives of inhabitants here. Not only Vietnam, some other countries in the region and in the world also suffer from severe environmental pollution. For example, in Beijing, China, the amount of air pollution is in excess of the permitted level, most of people here have lớn live with respiratory diseases. To overcome this current issue, the governments of many governments have the different measures lớn minimize the amount of pollution emitted lớn the environment. Many activities have been encouraged such as recycling, reusing, reforestation, waste collection, using alternative energy and so on. There have been a number of global campaigns lớn raise awareness of citizens like the Earth Hour with slogans, posters such as ‘Protect our Earth’, ‘Green Environment’, etc. In Vietnam, the government has also passed many laws fining heavily the organizations and individuals. Step by step, we are trying our best lớn protect the environment, turning the Earth into a wonderful place lớn live. Hope that in the future, the environmental pollution will no longer be a concern.

Viết đoạn văn 8-10 câu về ô nhiễm nguồn nước bằng tiếng anh
Viết đoạn văn 8-10 câu về ô nhiễm nguồn nước bằng tiếng anh

Tiếng Việt

Những năm sắp đây, những công cụ truyền thông đại chúng rầm rộ đưa tin về những vấn đề ô nhiễm môi trường, lôi kéo sự để ý to của cùng đồng. Ở Việt Nam, sự kiện điển hình sắp đây nhất là vụ cá chết hàng loạt trong khoảng cá tỉnh giấc Hà Tĩnh cho tới Quảng Trị, khiến thiệt hại của nhà nước màu trăm tỉ đồng, tác động tới đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Không chỉ Việt Nam, 1 số nước khác trong khu vực và trên toàn cầu cũng chịu tác động của ô nhiễm môi trường 1 bí quyết nguy hiểm. Tỉ dụ như ở Bắc Kinh, Trung Quốc, lượng ô nhiễm trong ko khí đã vượt quá mức cho phép, toàn bộ người dân phải sống chung sở hữu những bệnh can hệ tới hô hấp. Để giải quyết thực trạng này, chính phủ của những nước đã sở hữu các giải pháp khác nhau để giảm tới mức tối đa lượng ô nhiễm thải ra môi trường. Nhiều hoạt động được khuyến khích như tái chế, tái dùng, tái trồng rừng, thu lượm rác thải, dùng năng lượng thay thế,…Đã sở hữu phần lớn các chiến dịch sở hữu thuộc tính thế giới nhằm tăng nhận thức của công dân như sự kiện Giờ Trái Đất sở hữu những tấm khẩu hiệu, áp phích như ‘Bảo kê Trái Đất’, ‘Môi trường xanh’,… Ở Việt Nam, chính phủ cũng phê duyệt phổ thông chế tài xử phạt nặng những đơn vị, tư nhân sở hữu hành động phá hoại môi trường như săn bắn phi pháp, vứt rác bừa bãi, phá rừng… Từng bước, chúng ta đang phấn đấu khôn cùng kiểm soát an ninh môi trường trong sạch, biến Trái đất thành 1 nơi lý tưởng để sống. Hi vẳng rằng trong mai sau sắp, ô nhiễm môi trường sẽ ko còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.

Video hướng dẫn viết đoạn văn về ô nhiễm môi trường bằng tiếng anh ngắn

Mitadoor Đồng Nai

Công ty Mitadoor cung cấp các sản phẩm nội thất, ngoại thất, vật tư xây dựng trên Toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button