Wiki

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Dậu, Tuất, Hợi

Tiếp tục chuỗi nội dung bài viết xông nhà năm 2021 cho hầu như độ tuổi Dậu.Tuất, Hợi. Trong năm 2021 sắp tới sẽ với những độ tuổi riêng sẽ tiến hành cho gia chủ xông nhà với được trơn và xung túc lúc được vị khách quý ghé thăm vào trong ngày đầu xuân năm thế hệ tiên tiến nhất. 

Tuổi xông nhà năm 2021 cho toàn bộ những người tuổi Dậu

lúc lựa tìm tuổi xông nhà cần được nhờ vào hầu như tiêu chuẩn như ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi của gia chủ. Tuổi dậu sẽ bao hàm những năm sau: Tân Dậu 1981, Qúy Dậu 1993, Kỷ Dậu 1969, Đinh Dậu 1957, Ất Dậu 1945. 

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Tân Dậu 1981

Với những người tuổi Tân Dậu sẽ phù tương thích với một vài năm sau:

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 10/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1941 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.


Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Qúy Dậu 1993

Còn với tuổi quý dậu 1993 thì sẽ phù tương thích với những độ tuổi sau: 

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1961 (Tuổi Tân Sửu – Bích Thượng Thổ) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 7/12 điểm với 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.


Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Kỷ Dậu 1969

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 11/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Đinh Dậu 1957

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 10/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Ất Dậu 1945

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem thêm: Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Ngọ, Mùi, Thân

Tuổi xông nhà năm 2021 cho toàn bộ những người tuổi Tuất

Còn so với những người tuổi Tuất 2021 sẽ bao hàm hầu như độ tuổi sau Giáp Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất, Mậu Tuất, Bính Tuất. 

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Giáp Tuất 1994

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2002 (Tuổi Nhâm Ngọ – Dương Liễu Mộc) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 7/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 7/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 7/12 điểm với 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 7/12 điểm với 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Nhâm Tuất 1982

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – xoa Xuyến Kim) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – xoa Xuyến Kim) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1954 (Tuổi Giáp Ngọ – Sa Trung Kim) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1950 (Tuổi Canh Dần – Tùng Bách Mộc) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Canh Tuất 1970

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm với 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.


Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Mậu Tuất 1958

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Bính Tuất 1946

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1954 (Tuổi Giáp Ngọ – Sa Trung Kim) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Tuổi xông nhà năm 2021 cho toàn bộ những người tuổi Hợi

Còn với những người tuổi Hợi thì sẽ với những độ tuổi sau: Quý tương đối, Kỷ Hợi, Tân tương đối, Ất Hợi, Đinh Hợi. 

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Quý Hợi 1983

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1955(Tuổi Ất Mùi – Sa Trung Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001(Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1971(Tuổi Tân Hợi – xoa Xuyến Kim) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 2000(Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1970(Tuổi Canh Tuất – xoa Xuyến Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1951(Tuổi Tân Mão – Tùng Bách Mộc) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1981(Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962(Tuổi Nhâm Dần– Kim Bá Kim) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem thêm: Xem tuổi xông nhà thích mắt năm 2021 cho tuổi Mão, Thìn, TỵXem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Kỷ Hợi 1959

Năm 2008(Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1986(Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1987(Tuổi Đinh Mão – Lư Trung Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957(Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949(Tuổi Kỷ Sửu– Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978(Tuổi Mậu Ngọ– Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956(Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 7/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho toàn bộ những người tuổi Tân Hợi 1971

Năm 1999(Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969(Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1998(Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962(Tuổi Nhâm Dần– Kim Bá Kim) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho toàn bộ những người tuổi Ất Hợi 1995

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1943(Tuổi Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1986(Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1987(Tuổi Đinh Mão – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957(Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1987(Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 7/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho toàn bộ những người tuổi Đinh Hợi 1947

Năm 1948(Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979(Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm với 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949(Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978(Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999(Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm với 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969(Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962(Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1963(Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993(Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1955(Tuổi Ất Mùi – Sa Trung Kim) – 8/12 điểm với 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Xem thêm: Xem tuổi xông nhà, đất thích mắt 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần

Những mẫu sofa giá rẻ TPHCM hot nhất 2021

SF316 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF302A – GHẾ SOFA DA 3 CHỖ NGỒI

SF309A – GHẾ SOFA DA THẬT 3 CHỖ NGỒI KÈM ĐÔN

SF312A – GHẾ SOFA DA 3 CHỖ NGỒI

SF303 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF326 – GHẾ SOFA DA ITALY 4 CHỖ NGỒI

SF334 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF333 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF327 – GHẾ SOFA 4 CHỖ NGỒI

50+ mẫu chóng ngủ thông minh hot nhất trên thị trường

DB027 – chóng NGỦ ĐÈN LED với NGĂN KÉO MAYDB026 – chóng NGỦ GỖ ĐÈN LED NGĂN KÉODB016 – chóng với NGĂN KÉO SIZE QUEEN


DB008A – chóng GỖ văn minh với NGĂN KÉO SI…DB003A – chóng LED DA PU SIZE QUEENDB007 – chóng NGĂN KÉO SIZE QUEENDB005 – chóng LED SIZE QUEEN với NGĂN KÉO


DB004 – chóng NGỦ GỖ SIZE SS với NGĂN KÉODB003 – chóng LED DA PU SIZE QUEEN với NGĂ…DB001 – chóng DA PU SIZE QUEEN


Xem thêm: chóng đơn là gì? 50 mẫu chóng đơn giá tốt nhất 2020

Tổng hợp: mitadoordn.com.vn

Xem thêm:

Mitadoor Đồng Nai

Công ty Mitadoor cung cấp các sản phẩm nội thất, ngoại thất, vật tư xây dựng trên Toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button