Wiki

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Ngọ, Mùi, Thân

Còn với nhũng người mang độ tuổi Ngọ, Mùi, Thân sẽ phù thích hợp với 1 trong những mỗi Thân, Chi của 1 trong những mỗi độ tuổi riêng. 

Xem tuổi xông nhà 2021 cho những người tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ sẽ bao hàm phần đông năm sau Bính Ngọ 1966, Giáp Ngọ 1954, Mậu Ngọ 1978, Canh Ngọ 1990, Nhâm Ngọ 2002. 

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Bính Ngọ 1966

Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Giáp Ngọ

Gia chủ tuổi Giáp Ngọ 1954 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất – Đại Hải Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem thêm: Xem tuổi xông nhà, đất rất đẹp 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần


Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Mậu Ngọ

Gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Canh Ngọ 1990

Gia chủ tuổi Canh Ngọ 1990 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – xoa Xuyến Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Nhâm Ngọ 1990

Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất – Sơn Đầu Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – xoa Xuyến Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất – Đại Hải Thủy) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà 2021 cho gia chủ tuổi Mùi

phần đông năm sinh tỏng tuổi Mùi bao hàm: Qúy Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi, Tân Mùi. 

Xem tuổi xông nhà 2021 cho tuổi Quý Mùi 1943

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi – Sơn Đầu Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 8/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Năm 1941 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – xoa Xuyến Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà 2021 cho tuổi Ất Mùi Mùi 1955

Gia chủ tuổi Ất Mùi 1955 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1947 (Tuổi Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà 2021 cho tuổi Đinh Mùi 1967

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Vàng Pha Bạc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – xoa Xuyến Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà 2021 cho tuổi Kỷ Mùi 1979

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1947 (Tuổi Đinh Hợi – Ốc Thượng Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà 2021 cho tuổi Tân Mùi 1991

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1941 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – xoa Xuyến Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Thân

Những người tuổi Thân Canh Thân 1980, Nhâm Thân 1992, Mậu Thân 1968, Bính Thân 1956, Giáp Thân 1944.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Canh Thân 1980

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 12/12 điểm mang 6 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1952 (Tuổi Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 21 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1988 (Tuổi Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Nhâm Thân 1992

Năm 1960 (Tuổi Canh Tý – Bích Thượng Thổ) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1984 (Tuổi Giáp Tý – Hải Trung Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1952 (Tuổi Nhâm Thìn – Trường Lưu Thủy) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Mậu Thân 1968

Gia chủ tuổi Nhâm Thân 1992 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Vàng Sáp Ong) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 10 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Bính Thân 1956

Gia chủ tuổi Bính Thân 1956 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1988 (Tuổi Mậu Thìn – Đại Lâm Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1964 (Tuổi Giáp Thìn – Phú Đăng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho những người tuổi Giáp Thân 1944

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1972 (Tuổi Nhâm tý – Tang Đố Mộc) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố tầm trung và 0 yếu tố khắc.

Năm 1984 (Tuổi Giáp Tý – Hải Trung Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố tầm trung và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 8/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố tầm trung và 2 yếu tố khắc.

Xem thêm: Xem tuổi xông nhà rất đẹp năm 2021 cho tuổi Mão, Thìn, Tỵ

Tổng hợp: mitadoordn.com.vn

Xem thêm:

Mitadoor Đồng Nai

Công ty Mitadoor cung cấp các sản phẩm nội thất, ngoại thất, vật tư xây dựng trên Toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button