Wiki

Xem tuổi xông nhà thích mắt năm 2021 cho tuổi Mão, Thìn, Tỵ

Xem tuổi xông nhà thích mắt 2021 cho gia chủ mang tuổi Mão, Thìn, Tỵ để mang một năm làm ăn thuận tiện và gặp nhiều như ý. Để lựa sắm được độ tuổi xem tương thích thường tùy theo Thiên can của nhì độ tuổi với nhau. 

Xem tuổi xông nhà thích mắt 2021 cho gia chủ tuổi Mão

so với người tuổi mão sẽ mang những năm ví dụ như sau: Đinh Mão 1987, Kỷ Mão 1999, Ất Mão 1975, Qúy Mão 1963, Tân Mão 1951. Mỗi độ tuổi riêng sẽ mang những năm tương thích riêng. 

Xem tuổi xông nhà thích mắt 2021 cho tuổi Đinh Mão 1987

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi – Sơn Đầu Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà thích mắt 2021 cho tuổi Kỷ Mão 1999

Gia chủ tuổi Đinh Mão 1999 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – trâm Xuyến Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà thích mắt 2021 cho tuổi Ất Mão 1975

Gia chủ tuổi Ất Mão 1975 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão – Kim Bá Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1943 (Tuổi Quý Mùi – Dương Liễu Mộc) – 8/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – trâm Xuyến Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – trâm Xuyến Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà 2021 cho tuổi Qúy Mão 1963

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1991 (Tuổi Tân Mùi – Lộ Bàng Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – trâm Xuyến Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1955 (Tuổi Ất Mùi – Sa Trung Kim) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Tân Mão 1951

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi – Đại Hải Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi – Bình Địa Mộc) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem thêm: Những câu chúc tết hí hước 2021 trong tết Tân sửu


Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Thìn

Với tuổi Thìn 2021 sẽ gồm số đông năm sau: Mậu Thìn 1988, Canh Thìn 2000, Bính Thìn 1976, Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952

Xem tuổi xông nhà 2021 cho gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1996 (Tuổi Bính Tý – Giản Hạ Thủy) – 8/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 8/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà 2021 cho gia chủ tuổi Canh Thìn 2000

Gia chủ tuổi Canh Thìn 2000 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1998 (Tuổi Mậu Dần – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1960 (Tuổi Canh Tý – Bích Thượng Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà tuổi Bính Thìn 1976

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 12/12 điểm mang 6 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1984 (Tuổi Giáp Tý – Hải Trung Kim) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 tuổi Giáp Thìn 1964

Năm 1972 (Tuổi Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1989 (Tuổi Kỷ Tỵ – Đại Lâm Mộc) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 12/12 điểm mang 6 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1986 (Tuổi Bính Dần – Lư Trung Hỏa) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho toàn bộ những người tuổi Nhâm Thìn 1952

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1984 (Tuổi Giáp Tý – Hải Trung Kim) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1971 (Tuổi Tân Hợi – trâm Xuyến Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1972 (Tuổi Nhâm Tý – Tang Đố Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1962 (Tuổi Nhâm Dần – Kim Bá Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1980 (Tuổi Canh Thân – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà thích mắt 2021 cho tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ mang những năm như sau: Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, ẤT Tỵ 1965, Qúy Tỵ 1953. 

Xem tuổi xông nhà thích mắt cho tuổi Đinh Tỵ 1977

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1977 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ – Phú Đăng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ 1989 nên lựa sắm những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách ở đây. trật tự thống nhất được xếp từ trên xuống dưới.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 8/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1979 (Tuổi Kỷ Mùi – Thiên Thượng Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Tân Tỵ 2001

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1968 (Tuổi Mậu Thân – Đại Dịch Thổ) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ – Trường Lưu Thủy) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1999 (Tuổi Kỷ Mão – Thành Đầu Thổ) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1961 (Tuổi Tân Sửu – Bích Thượng Thổ) – 8/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 8/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 4 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 10/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 0 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1977 (Tuổi Đinh Tỵ – Sa Trung Thổ) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1976 (Tuổi Bính Thìn – Sa Trung Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1946 (Tuổi Bính Tuất – Ốc Thượng Thổ) – 7/12 điểm mang 2 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Xem tuổi xông nhà năm 2021 cho gia chủ tuổi Qúy Tỵ 1953

Năm 1993 (Tuổi Quý Dậu – Kiếm Phong Kim) – 11/12 điểm mang 5 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 2001 (Tuổi Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim) – 10/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1981 (Tuổi Tân Dậu – Thạch Lựu Mộc) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1985 (Tuổi Ất Sửu – Hải Trung Kim) – 9/12 điểm mang 4 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 2000 (Tuổi Canh Thìn – Bạch Lạp Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1970 (Tuổi Canh Tuất – trâm Xuyến Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1992 (Tuổi Nhâm Thân – Kiếm Phong Kim) – 9/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 3 yếu tố thường nhật và 0 yếu tố khắc.

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu – Tang Đố Mộc) – 8/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 2 yếu tố thường nhật và 1 yếu tố khắc.

Năm 1945 (Tuổi Ất Dậu – Tuyền Trung Thủy) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Năm 1969 (Tuổi Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ) – 7/12 điểm mang 3 yếu tố hợp, 1 yếu tố thường nhật và 2 yếu tố khắc.

Xem thêm: Xem tuổi xông nhà, đất thích mắt 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần


Những mẫu sofa giá rẻ TPHCM hot nhất 2021

SF316 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF302A – GHẾ SOFA DA 3 CHỖ NGỒI

SF309A – GHẾ SOFA DA THẬT 3 CHỖ NGỒI KÈM ĐÔN

SF312A – GHẾ SOFA DA 3 CHỖ NGỒI

SF303 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF326 – GHẾ SOFA DA ITALY 4 CHỖ NGỒI

SF334 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF333 – GHẾ SOFA DA 4 CHỖ NGỒI

SF327 – GHẾ SOFA 4 CHỖ NGỒI

50+ mẫu chóng ngủ thông minh hot nhất trên thị trường

DB027 – chóng NGỦ ĐÈN LED mang NGĂN KÉO MAYDB026 – chóng NGỦ GỖ ĐÈN LED NGĂN KÉODB016 – chóng mang NGĂN KÉO SIZE QUEEN


DB008A – chóng GỖ tân tiến mang NGĂN KÉO SI…DB003A – chóng LED DA PU SIZE QUEENDB007 – chóng NGĂN KÉO SIZE QUEENDB005 – chóng LED SIZE QUEEN mang NGĂN KÉO


DB004 – chóng NGỦ GỖ SIZE SS mang NGĂN KÉODB003 – chóng LED DA PU SIZE QUEEN mang NGĂ…DB001 – chóng DA PU SIZE QUEEN


Xem thêm: chóng đơn là gì? 50 mẫu chóng đơn giá tốt nhất 2020

Tổng hợp: mitadoordn.com.vn

Xem thêm:

Mitadoor Đồng Nai

Công ty Mitadoor cung cấp các sản phẩm nội thất, ngoại thất, vật tư xây dựng trên Toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button