Wiki

Xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động mua hàng – bán hàng quốc tế. Đây là lĩnh vực rất quan trọng đến nền kinh tế của quốc gia. Bởi nó tác động đến kinh tế chính trị, sức mua của đồng tiền nội tệ.

Xuất nhập khẩu là ngành học hiện đang được ưa chuộng trong thời gian này và thời gian tới.

Làm trong Ngành xuất nhập khẩu, người lao động có thể làm ở các vị trí công việc cơ bản sau:

  • Nhân viên mua hàng (Purchasing Official)
  • Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu (Sales xuất nhập khẩu)
  • Nhân viên chứng từ – dịch vụ khách hàng (CS)
  • Nhân viên hiện trường (Ops)
  • Nhân viên Phòng Thanh toán Quốc tế tại Ngân hàng
  • Nhân viên tại Văn phòng Đại diện của các công ty đa quốc gia……

Và trong một công ty xuất nhập khẩu, thường sẽ có 3 vị trí công việc chính đó là Nhân viên mua bán hàng hóa quốc tế, nhân viên chứng từnhân viên hiện trường. Các công việc này sẽ liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế, vì vậy người làm ngoài các kiến thức xuất nhập khẩu, hợp đồng ngoại thương, thanh toán quốc tế, incoterm, kỹ năng mua bán, đàm phán hợp đồng ngoại thương thì cần cả kiến thức về logistics.

Xem thêm


  • Nhập khẩu
  • Xuất khẩu
  • Thương mại quốc tế

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page